A Coruña


Publicado el 15/02/2016


Pl. Marqués de San Martín, 5 - 15001 A CORUÑA
Teléfono: 981 20 62 14 y 20 61 40
Fax: 981 20 53 12
E-mail: correo@coaatac.org
E-mail: ferrol@coaatac.org
E-mail: santiago@coaatac.org
http://www.coaatac.org

 

 

 

Presidente:  D.  Roberto Medín Guyatt A Coruña

Secretario: Dª. Rosario Salgado Abelenda A Coruña

Tesorero-Contador: D.  Benito J. Calvo Castro A Coruña

Vocal: D.  Roberto Pérez Manuel A Coruña

Vocal: D.  J. Carlos Mato Méndez A Coruña

Vocal: Dª.  Rosana Rivas Mariño A Coruña

Vocal: Dª.  Sandra Pereira Gasamáns A Coruña

Buscar

Últimas Busquedas