Barcelona


Publicado el 16/02/2016


Buen Pastor, 5 - 08021 BARCELONA
Teléfono: 93 240 20 60
Fax: 93 414 34 34
E-mail: informacio@apabcn.es
http:// www.apabcn.es

 

 

 

 

Presidente: D. Jordi Gosalves i López

Secretario: D. Jaume Casas i Santa-Olalla

Tesorera: Dª. Carolina Cuevas Martín

Contadora/Vicepresidenta 1: Dª. María Àngels Sánchez i Pi

Vicepresidente 2: D. Josép María Forteza i Clavé

Vocal - Delegada d'Osona: Dª. María Molins Sala

Vocal - Delegado del Bages-Bergadà-Anòiz: D. Cristian Marc Huerta y Vergés

Vocal - Delegado del Vallès Occidental: D. Bernat Navarro i Gibert

Vocal - Delegado del Maresme: D. Joan Fèlix Martínez i Torrentó

Vocal - Delegado de l'Alt Penedès-Garraf: D. Sebastià Jané Arrufat

Vocal: D. Josep Linares Salido

Vocal: D. Natalia Crespo Belmonte

Buscar

Últimas Busquedas